aaasoutěže facebook

Podmínky užívání aaasouteze.cz

 1. Základní pojmy
   • Provozovatelem webových stránek www.aaasouteze.cz (dále jen portál) je společnost Svět kultury a zábavy s.r.o. se sídlem Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04571681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 249943..
   • Uživatelem je každá fyzická osoba, která využívá služeb našeho portálu. Uživatel musí být starší 15 let.
 2. Podmínky pro účast v soutěži
   • Pro účast v jednotlivých soutěžích je nutná registrace uživatele, která se provádí vyplněním požadovaných údajů do registračního formuláře. Následně je registrace ověřena zasláním potvrzujícího emailu. Každý uživatel se smí zaregistrovat pouze jednou.
   • Pokud je uživatel vylosován a stane se výhercem, je o své výhře informován na email uvedený v registraci. Pokud si svoji výhru nevyzvedne ve lhůtě stanovené ve výherním mailu, nebo pokud v této lhůtě neodpoví na email a nepožádá o prodloužení termínu vyzvednutí výhry, zaniká tím jeho nárok na získání výhry.
   • Porušení povinností stanovených těmito Podmínkami, jakékoli jednání v rozporu s právním řádem České republiky, nebo podezření na zneužití registrace nebo služeb portálu nás opravňuje zrušit kdykoliv bez nároku na jakoukoli kompenzaci Vaši registraci nebo zamezit Vašemu přístupu na portál bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 3. Ochrana osobních údajů
   • Poskytnutím údajů o Vaši osobě udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů o Vaši osobě. Odvoláním Vašeho souhlasu dojde k automatickému zrušení Vaší registrace příp. k zániku Vaši účasti ve vámi vybraných soutěžích.
   • Správcem osobních údajů je Provozovatel specifikován v bodu 1.1. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
   • Účastí v některé soutěži souhlasíte s tím, že stanete-li se výhercem, mohou být osobní údaje týkající se Vaší osoby zveřejněny v rozsahu jméno a příjmení na webových stránkách Provozovatele a pořadatele konkrétní soutěže
   • Registrací souhlasíte s tím, aby na Vámi uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla provozovatelem zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a emailové zprávy obsahující informace o důležitých změnách a novinkách souvisejících s poskytováním služeb portálu. Tento souhlas můžete kdykoliv zdarma odvolat potvrzením odkazu přímo v zasílaném mailu, nebo kontaktováním pořadatele na emailu: info@aaasouteze.cz
 4. Závěr
   • Podmínky se řídí českým právním řádem.
   • Podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání portálu www.aaasouteze.cz

provozovatel / kontakt / www.aaasouteze.cz / pořadatel a podmínky užívání
Svět kultury a zábavy s.r.o., IČ: 04571681
email: info@aaasouteze.cz